cấn văn nghĩa từ chức - các bài viết về cấn văn nghĩa từ chức, tin tức cấn văn nghĩa từ chức

Ông Cấn Văn Nghĩa từ chức Phó Chủ tịch VFF

Sau 6 tháng đương nhiệm, ông Cấn Văn Nghĩa đã đệ đơn xin từ chức Phó Chủ tịch VFF.

Theo dõi Pháp Luật Plus