cản trở thi hành án - các bài viết về cản trở thi hành án, tin tức cản trở thi hành án

Yêu cầu kiểm tra vụ việc người dân tố cáo lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp xử lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus