Pháp Luật Plus - cần lời giải đáp - các bài viết về cần lời giải đáp, tin tức cần lời giải đáp

cần lời giải đáp - các bài viết về cần lời giải đáp, tin tức cần lời giải đáp

Hoàng Mai (Hà Nội): Một mảnh đất 2 chủ sở hữu và dấu hỏi lớn cần lời giải đáp!

Đi đăng ký quyền sử dụng đất, bà Chiện phát hiện mảnh đất mình được mẹ đẻ tặng đang có đến 2 chủ sở hữu mà vẫn được cấp GCNQSDĐ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1