Căn cước - các bài viết về Căn cước, tin tức Căn cước

Lệ phí làm Căn cước công dân gắn chip được giảm 50% từ ngày 1/1/2021

Đến hết ngày 30/6/2021, lệ phí cấp Căn cước công dân giảm 50%. Vậy lệ phí làm Căn cước công dân áp dụng từ ngày 1/1/2021 sẽ là bao nhiêu?

Theo dõi Pháp Luật Plus