Pháp Luật Plus - cán bộ tham nhũng - các bài viết về cán bộ tham nhũng, tin tức cán bộ tham nhũng

cán bộ tham nhũng - các bài viết về cán bộ tham nhũng, tin tức cán bộ tham nhũng

Chặn bàn tay “tham nhũng vặt”

Mấy ngày gần đây, 2 vụ vòi vĩnh đòi tiền "bôi trơn" của người dân từ các cán bộ trong cơ quan tố tụng đã bị phát giác và xử lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết