cán bộ tham nhũng - các bài viết về cán bộ tham nhũng, tin tức cán bộ tham nhũng

Chặn bàn tay “tham nhũng vặt”

Mấy ngày gần đây, 2 vụ vòi vĩnh đòi tiền "bôi trơn" của người dân từ các cán bộ trong cơ quan tố tụng đã bị phát giác và xử lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus