cán bộ - các bài viết về cán bộ, tin tức cán bộ

Động đến đất đai là... "mất cán bộ"

Khi sự việc đã vỡ lở, nhiều quan chức thường biện minh rằng "không có tư lợi, làm chỉ vì mục đích chung"; "do thiếu hiểu biết".

Theo dõi Pháp Luật Plus