cán bộ - các bài viết về cán bộ, tin tức cán bộ

Thu phí chợ rồi “để ngoài sổ sách” hàng trăm triệu đồng, 4 cán bộ bị khởi tố

Các khoản thu sau đó được để ngoài sổ sách, chi tiêu không đúng quy định, 4 cán bộ đã bị khởi tố.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1