cán bộ - các bài viết về cán bộ, tin tức cán bộ

Để cán bộ dám nghĩ, dám làm

Cần có "khung", có "sàn", không gian cụ thể cho những cán bộ nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm triển khai ý tưởng sáng tạo, quyết tâm vì lợi ích chung.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1