cán bộ - các bài viết về cán bộ, tin tức cán bộ

“Chọn sai cán bộ, người đứng đầu không thể vô can!”

Bố trí, lựa chọn sai cán bộ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không thể vô can.

Theo dõi Pháp Luật Plus