cán bộ - các bài viết về cán bộ, tin tức cán bộ

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm 5 Giám đốc Sở

Chiều ngày 3/3, tại UBND thành phố Cần Thơ đã công bố các quyết định về điều động, bổ nhiệm công tác cán bộ của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Vẹn nguyên tinh thần "Hồi tỵ"

Vẹn nguyên tinh thần "Hồi tỵ"

0
“Bố trí bí thư cấp ủy, cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương” mà Đảng đã, đang đẩy mạnh là sự kế thừa, phát triển tinh thần Luật Hồi tỵ.