cán bộ - các bài viết về cán bộ, tin tức cán bộ

“Cán bộ không còn lòng tin của dân thì nên từ chức“

Cán bộ phải có được lòng tin của dân, coi lòng tin của công chúng là thước đo đạo đức. Khi không còn lòng tin của dân thì nên từ chức.

Theo dõi Pháp Luật Plus