cán bộ - các bài viết về cán bộ, tin tức cán bộ

Bộ Trưởng Bộ Tài chính gửi thư chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Bộ Trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã gửi thư chúc mừng Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019).

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tinh giản biên chế 40.500 người

Tinh giản biên chế 40.500 người

0
Qua tổng hợp 14 cơ quan Trung ương thì có 9 cơ quan đã thi tuyển với 30 vị trí; 13 địa phương thi tuyển với 109 vị trí.