Cán bộ lãnh đạo huyện Đắk Glei làm ngơ cho nạn khai thác đất - các bài viết về Cán bộ lãnh đạo huyện Đắk Glei làm ngơ cho nạn khai thác đất, tin tức Cán bộ lãnh đạo huyện Đắk Glei làm ngơ cho nạn khai thác đất

Kon Tum: Ai tiếp tay cho nạn khai thác đất, bán nền ở huyện Đắk Glei?

Từ ngã xã 3 Đắk Môn, gần sát UBND huyện Đắk Glei, nạn khai thác đất, bán nền nhà xảy ra rất nhiều nhưng không đơn vị nào xử lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus