cán bộ kiểm dịch thú y - các bài viết về cán bộ kiểm dịch thú y, tin tức cán bộ kiểm dịch thú y

Đình chỉ cán bộ kiểm dịch cấp giấy chứng nhận cho lợn bệnh

Lợn nhiễm dịch tả châu Phi nhưng vẫn được cán bộ kiểm dịch cấp giấy chứng nhận để qua trạm đưa đi tiêu thụ.

Theo dõi Pháp Luật Plus