cán bộ đi nước ngoài - các bài viết về cán bộ đi nước ngoài, tin tức cán bộ đi nước ngoài

TPHCM: Có cán bộ trong 2 năm đi nước ngoài hơn 100 ngày

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết, qua thanh tra phát hiện cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp đi nước ngoài nhưng không báo cáo lãnh đạo UBND TPHCM.

Theo dõi Pháp Luật Plus