Pháp Luật Plus - cán bộ công an đi tù - các bài viết về cán bộ công an đi tù, tin tức cán bộ công an đi tù

cán bộ công an đi tù - các bài viết về cán bộ công an đi tù, tin tức cán bộ công an đi tù

Nguyên cán bộ Công an lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng lãnh án

Khi những người có nhu cầu đến gặp hoặc trực tiếp gặp gỡ, Chu Đức Cường đã chủ động đưa ra những lời hứa hẹn không có thật.

Theo dõi Pháp Luật Plus