cán bộ Ban QLDA 3 ‘vòi vĩnh’ nhà thầu - các bài viết về cán bộ Ban QLDA 3 ‘vòi vĩnh’ nhà thầu, tin tức cán bộ Ban QLDA 3 ‘vòi vĩnh’ nhà thầu

Phát hiện sai phạm tại dự án VRAMP - cán bộ Ban QLDA 3 ‘vòi vĩnh’ nhà thầu?

Thanh tra Bộ Tài Chính, Bộ giao thông vận tải vừa có kết luật chỉ rõ hàng loạt sai phạm tại Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP).

Theo dõi Pháp Luật Plus