Camera - các bài viết về Camera, tin tức Camera

Triển khai thí điểm lắp đặt camera thông minh tại trường học tại Đà Nẵng

Dự án “Thí điểm đầu tư hệ thống camera thông minh cho các trường Trung học phổ thông" được Đà Nẵng phê duyệt hơn 3,5 tỷ đồng tiền đầu tư.

Theo dõi Pháp Luật Plus