Camera - các bài viết về Camera, tin tức Camera

Đà Nẵng: Đôn đốc lắp đặt camera giám sát trên phương tiện kinh doanh vận tải

Ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa hay vận tải hành khách 9 chỗ trở lên phải lắp camera giám sát ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe trước ngày 1/7/2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus