Pháp Luật Plus - Cấm xe bán tải đi vào nội đô - các bài viết về Cấm xe bán tải đi vào nội đô, tin tức Cấm xe bán tải đi vào nội đô

Cấm xe bán tải đi vào nội đô - các bài viết về Cấm xe bán tải đi vào nội đô, tin tức Cấm xe bán tải đi vào nội đô

Từ ngày 1/7 sẽ có xe bán tải không được đi trong phố vì bị coi là xe tải

Theo Quy chuẩn Kỹ thuật mới về báo hiệu đường bộ, một số dòng xe bán tải sẽ không còn được "tự do" đi vào nội đô các thành phố lớn...

Theo dõi Pháp Luật Plus