cấm túc - các bài viết về cấm túc, tin tức cấm túc

Trung Quốc: Đóng cửa du lịch, áp đặt phong tỏa vì Covid-19

Ngày 25-10, Trung Quốc đóng cửa các địa điểm du lịch ở tỉnh Cam Túc, đồng thời phong tỏa huyện Alxa Left Banner ở Nội Mông để ngăn dịch Covid-19 lây lan.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1