cấm thuyền - các bài viết về cấm thuyền, tin tức cấm thuyền

Quảng Trị cấm tàu thuyền ra khơi, cho học sinh nghỉ học để ứng phó bão

Tỉnh Quảng Trị đã có lệnh cấm tàu thuyền ra khơi từ 8h ngày 17/9, cho học sinh nghỉ học ngày 18/9..., và hoãn các cuộc họp không cần thiết.

Theo dõi Pháp Luật Plus