CẤM TẮM BIỂN - các bài viết về CẤM TẮM BIỂN, tin tức CẤM TẮM BIỂN

Đà Nẵng cấm tập trung quá 30 người

Thành phố Đà Nẵng quyết định tạm dừng thêm một số hoạt động sau khi ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1