cẩm nhượng - các bài viết về cẩm nhượng, tin tức cẩm nhượng

Hà Tĩnh: Lấy tiền tỉnh hỗ trợ dân kinh doanh để “chi khác”

Khu du lịch bãi biển Thiên Cầm được tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt năm 2009, về hình thức được quy hoạch bài bản nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần làm rõ.

Theo dõi Pháp Luật Plus