Pháp Luật Plus - Cẩm Giàng - các bài viết về Cẩm Giàng, tin tức Cẩm Giàng

Cẩm Giàng - các bài viết về Cẩm Giàng, tin tức Cẩm Giàng

Đi xe sang, chuốc rượu say rồi chiếm đoạt tiền của khách nước ngoài

Dùng xe sang, rồi với thủ đoạn tinh vi các đối tượng đã chuốc rượu say du khách nước ngoài rồi chiếm đoạt tiền.

Theo dõi Pháp Luật Plus