Pháp Luật Plus - cấm cử - các bài viết về cấm cử, tin tức cấm cử

cấm cử - các bài viết về cấm cử, tin tức cấm cử

Địa ốc 7AM: Nhiều sai phạm về đấu thầu tại Bình Định

Chân dung nhà thầu trúng gói thầu “cấm cửa” báo chí, nhiều sai phạm về đấu thầu tại Bình Định... là những tin chính trong Địa ốc 7AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus