cầm cố xe - các bài viết về cầm cố xe, tin tức cầm cố xe

Thuê ô tô đi cầm cố để chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng từ bị hại

Để có tiền tiêu xài, Luận thuê ô tô, làm giả giấy tờ xe mang tên mình rồi đem đi cầm cố.

Theo dõi Pháp Luật Plus