cải lương - các bài viết về cải lương, tin tức cải lương

“Cải lương còn, hồn Việt còn”

Khán giả cùng khóc, cười với nhân vật, 12 giờ đêm, khán phòng vẫn rổn rảng lời ca, tiếng hát, cánh màn nhung không muốn khép lại...

Theo dõi Pháp Luật Plus