Pháp Luật Plus - Cải cách thủ tục hành chính - các bài viết về Cải cách thủ tục hành chính, tin tức Cải cách thủ tục hành chính

Cải cách thủ tục hành chính - các bài viết về Cải cách thủ tục hành chính, tin tức Cải cách thủ tục hành chính

Nghiên cứu Báo cáo APCI, tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính

Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu các chỉ số liên quan và khuyến nghị...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Sau ‘bỏ sổ hộ khẩu’ là gì?

Sau ‘bỏ sổ hộ khẩu’ là gì?

0
Cải cách thủ tục hành chính liên quan sổ hộ khẩu, liệu tiếp theo có lộ trình dỡ bỏ rào cản sự khác biệt giữa các đối tượng thường trú, tạm trú?
Lạc giữa 'rừng' thủ tục

Lạc giữa 'rừng' thủ tục

0
Sau một thời gian thí điểm, Thủ tướng cho phép áp dụng cải cách TTHC đối với tất cả các cảng biển Việt Nam.