cải cách - các bài viết về cải cách, tin tức cải cách

Xã Hiệp Phước, Đồng Nai: Đi đầu trong cải cách hành chính công

Xã Hiệp Phước có 289 Doanh nghiệp trong nước và 69 DN vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn với dân số toàn xã có gần 38.600 nhân khẩu.

Theo dõi Pháp Luật Plus