Pháp Luật Plus - cải cách - các bài viết về cải cách, tin tức cải cách

cải cách - các bài viết về cải cách, tin tức cải cách

Cần giải pháp đột phá đẩy mạnh công tác thi hành pháp luật

“Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Thách thức duy trì mức tăng trưởng cao

Thách thức duy trì mức tăng trưởng cao

0
Theo các chuyên gia muốn tránh bẫy thu nhập trung bình thì Việt Nam phải duy trì được mức tăng trưởng từ 7-7,5% hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2030...