cải cách - các bài viết về cải cách, tin tức cải cách

Bộ Quốc Phòng tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban CCHC Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Theo dõi Pháp Luật Plus