Pháp Luật Plus - cải cách hành chính - các bài viết về cải cách hành chính, tin tức cải cách hành chính

cải cách hành chính - các bài viết về cải cách hành chính, tin tức cải cách hành chính

Cần một cuộc cách mạng trong cải cách hành chính, xóa bỏ 4 Ệ, 5C...

Hi vọng rằng nhiệm kỳ tới, sẽ có cuộc cách mạng trong lĩnh vực này để tương ứng, đồng bộ với cải cách kinh tế cũng như đòi hỏi từ thực tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus