cải cách hành chính - các bài viết về cải cách hành chính, tin tức cải cách hành chính

Tổng đài 1022: Chặng đường 10 năm phục vụ chính quyền điện tử và cải cách hành chính

Được thành lập từ năm 2011 đến nay, Tổng đài 1022 ngày càng trở nên quen thuộc, gần gũi với người dân thành phố Đà Nẵng.

Theo dõi Pháp Luật Plus