Pháp Luật Plus - cải cách bộ máy - các bài viết về cải cách bộ máy, tin tức cải cách bộ máy

cải cách bộ máy - các bài viết về cải cách bộ máy, tin tức cải cách bộ máy

Một đợt làm mạnh: Giảm 4 vạn người hưởng lương, cắt ngàn đầu mối

Hàng triệu người hưởng lương từ ngân sách đã khiến tiền chi cho đầu tư còn khiêm tốn. Việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế là không thể trì hoãn.

Theo dõi Pháp Luật Plus