Pháp Luật Plus - cách ly y tế - các bài viết về cách ly y tế, tin tức cách ly y tế

cách ly y tế - các bài viết về cách ly y tế, tin tức cách ly y tế

Bộ Y tế ban hành quy định mới đối với trường hợp F1

Người tiếp xúc gần ca nhiễm Covid-19 (F1) không phải cách ly y tế, nhưng cần đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1