cách ly xã hội đến bao giờ? - các bài viết về cách ly xã hội đến bao giờ?, tin tức cách ly xã hội đến bao giờ?

Nhơn Trạch tuyên truyền chống dịch tích cực và chuẩn bị gần 800 giường cách ly phòng dịch

Huyện Nhơn Trạch đã chuẩn bị 800 giường cách ly, phòng khi có sự cố. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch.

Theo dõi Pháp Luật Plus