Cách Ly - các bài viết về Cách Ly, tin tức Cách Ly

‘Đừng nghĩ tới việc nhập cảnh trái phép, trốn cách ly khi về ăn Tết"

Về quê ăn Tết không đi theo đường tiểu ngạch để trốn cách ly. Lực lượng này đã bố trí chốt chặn dày đặc suốt biên giới.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Có thể xử hình sự bệnh nhân 1440?

Có thể xử hình sự bệnh nhân 1440?

0
Tuy hành vi của nhóm người nhập cảnh trái phép, trong đó có bệnh nhân 1440 là rất nguy hiểm nhưng muốn xử lý hình sự không dễ.