cách ly dịch Covid-19 thành công - các bài viết về cách ly dịch Covid-19 thành công, tin tức cách ly dịch Covid-19 thành công

Từ 0h ngày 8/5, khôi phục hoạt động vận tải hành khách trong nước

Bộ GTVT vừa có Công văn về việc khôi phục hoạt động vận tải trong nước của các phương tiện vận tải hành khách, thời gian áp dụng từ 0h ngày 8/5/2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1