cách ly covid-19 - các bài viết về cách ly covid-19, tin tức cách ly covid-19

“Hai tuần cách ly, cả đời hạnh phúc!”

Đó là một câu nói vui trong thời điểm chống dịch Covid-19, nhưng cũng có thể coi là một khẩu hiệu sau Chỉ thị số 16 của Thủ tướng mới ban hành.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1