cách ly 14 ngày người từ nơi khác đến - các bài viết về cách ly 14 ngày người từ nơi khác đến, tin tức cách ly 14 ngày người từ nơi khác đến

Những tỉnh, thành phố nào cách ly người đến từ nơi có dịch?

Hiện có một số tỉnh, thành phố như: Bình Định, Bắc Ninh, Lào Cai, Sơn La, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hải Phòng… yêu cầu những người đến phải cách ly 14 ngày.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1