cách chức - các bài viết về cách chức, tin tức cách chức

12 cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm 2020

Năm 2020, có 12 cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật bằng nhiều hình thức khác nhau: Khai trừ, cảnh cáo, cách chức, khiển trách.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Từ chức: Lạ mà không lạ

Từ chức: Lạ mà không lạ

0
Lạ, vì dường như đây là lần đầu tiên, hai lãnh đạo cao nhất của một tỉnh cùng nộp đơn xin thôi chức vụ.