các trường hợp - các bài viết về các trường hợp, tin tức các trường hợp

Rà soát các trường hợp đề bạt, bổ nhiệm chưa đúng quy định

Đó là đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại buổi làm việc với Bộ GD&ĐT trong việc thực hiện các hoạt động công vụ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1