các môn khoa học xã hội - các bài viết về các môn khoa học xã hội, tin tức các môn khoa học xã hội

Gần 500 nghìn sĩ tử bước vào các môn thi tổ hợp Khoa học Xã hội

Trong sáng nay (27/6), gần 500 nghìn thí sính trên cả nước bước vào môn thi tổ hợp Khoa học Xã hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus