các hộ dân kinh danh - các bài viết về các hộ dân kinh danh, tin tức các hộ dân kinh danh

Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm "bẫy" tiểu thương Yên Tử?

Nhiều hộ kinh doanh tại Yên Tử đang lâm đang "khóc ròng" khi rơi vào cảnh bị cô lập, khi giá thuê quá cao và không đủ điều kiện kinh doanh.

Theo dõi Pháp Luật Plus