Pháp Luật Plus - các dự án BOT giao thông - các bài viết về các dự án BOT giao thông, tin tức các dự án BOT giao thông

các dự án BOT giao thông - các bài viết về các dự án BOT giao thông, tin tức các dự án BOT giao thông

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn: Ngắn gọn, rõ ràng, thuyết phục

Đại biểu Quốc hội (ĐB) Bùi Văn Phương (Ninh Bình) đề nghị Bộ trưởng GTVT làm rõ việc có lợi ích nhóm các dự án BOT giao thông hay không?

Theo dõi Pháp Luật Plus