ca tử vong thứ 71 và 72 - các bài viết về ca tử vong thứ 71 và 72, tin tức ca tử vong thứ 71 và 72

2 ca tử vong thứ 71 và 72 liên quan đến Covid-19 ở Bắc Giang

Trưa 24/6, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo 2 ca tử vong số 71 và 72 ở Bắc Giang.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1