cá tra - các bài viết về cá tra, tin tức cá tra

Hậu Giang: Hơn 5.300 tấn thuỷ sản còn tồn đọng, do sản lượng tiêu thụ thấp

Do gặp khó khăn trong giá bán và sản lượng tiêu thụ ở mức thấp nên tỉnh Hậu Giang còn tồn đọng hơn 5.300 tấn thủy sản trong dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1