cá sấu xuất hiện trên sông tại Hà Tĩnh - các bài viết về cá sấu xuất hiện trên sông tại Hà Tĩnh, tin tức cá sấu xuất hiện trên sông tại Hà Tĩnh

"Cấm sông", truy tìm cá sấu bất ngờ xuất hiện tại Hà Tĩnh

Cùng với quá trình truy tìm con cá sấu, các hoạt động trên sông Cầu Đông kéo dài khoảng 1 km được cấm để đảm bảo an toàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus