ca nhiễm bệnh - các bài viết về ca nhiễm bệnh, tin tức ca nhiễm bệnh

Đồng Nai: Tạm dừng hoạt động 2 doanh nghiệp để phát sinh ca dương tính với SARS-Cov-2 khi áp dụng 3 tại chỗ

Mặc dù đã áp dụng 3 tại chỗ nhưng 2 doanh nghiệp tại Đồng Nai vẫn xuất hiện các ca nhiễm bệnh nên đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1