Cà Mau - các bài viết về Cà Mau, tin tức Cà Mau

Kiến nghị nguyên Chủ tịch và PCT huyện Cái Nước phải rút kinh nghiệm

Ông Phạm Phúc Giang - nguyên Chủ tịch UBND huyện Cái Nước (Cà Mau), ông Huỳnh Hùng Em - PCT UBND huyện Cái Nước bị đề nghị rút kinh nghiệm.

Theo dõi Pháp Luật Plus