ca mắc Covid-19 đầu tiên tại TP Vinh - các bài viết về ca mắc Covid-19 đầu tiên tại TP Vinh, tin tức ca mắc Covid-19 đầu tiên tại TP Vinh

Kết quả hơn 3.600 mẫu xét nghiệm liên quan đến ca mắc Covid-19 tại TP Vinh

Hiện đã có hơn 3.600 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1