Cả đêm truy vết các trường hợp liên quan đến bệnh nhân Sars-Cov-2 - các bài viết về Cả đêm truy vết các trường hợp liên quan đến bệnh nhân Sars-Cov-2, tin tức Cả đêm truy vết các trường hợp liên quan đến bệnh nhân Sars-Cov-2

Lịch trình di chuyển phức tạp của bệnh nhân dương tính Covid-19 tại TP Hạ Long

Lực lượng chức năng Tp Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương điều tra dịch tễ, truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân dương tính SARS-CoV2.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1