cá chết - các bài viết về cá chết, tin tức cá chết

Phát hiện Công ty thứ 3 đầu độc sông Mã: Sáng bị kiểm tra, tối xả thải ra sông

Công ty thứ 3 đã thừa nhận xả thải ra sông Mã với hành vi bơm xả thải xong rồi cất máy phi tang, sáng bị kiểm tra, tối lén xả thải.

Theo dõi Pháp Luật Plus