Pháp Luật Plus - cá chết hàng loạt - các bài viết về cá chết hàng loạt, tin tức cá chết hàng loạt

cá chết hàng loạt - các bài viết về cá chết hàng loạt, tin tức cá chết hàng loạt

Làm rõ nguyên nhân cá nuôi lồng chết hàng loạt trên lòng hồ thủy điện Hủa Na

Hiện tại các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu nước, cá tiến hành xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Theo dõi Pháp Luật Plus