Pháp Luật Plus - cá chết hàng loạt ngay giữa lòng TP Vinh - các bài viết về cá chết hàng loạt ngay giữa lòng TP Vinh, tin tức cá chết hàng loạt ngay giữa lòng TP Vinh

cá chết hàng loạt ngay giữa lòng TP Vinh - các bài viết về cá chết hàng loạt ngay giữa lòng TP Vinh, tin tức cá chết hàng loạt ngay giữa lòng TP Vinh

Cá chết nổi dày đặc trên dòng kênh ngay giữa lòng thành phố Vinh

Ngay giữa lòng TP Vinh cá chết dày đặc nổi lên phủ kín mặt nước bốc mùi hôi tanh nồng nặc khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn.

Theo dõi Pháp Luật Plus