BVPL - các bài viết từ BVPL, tin tức BVPL

3 mẹ con ở Điện Biên mang án oan 30 năm nhận mức bồi thường 5,7 tỉ đồng

Đã đi đến thống nhất bồi thường cho 30 năm mang án oan của bà Nga cùng 2 người con trai là hơn 5,7 tỉ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus