BVPL - các bài viết từ BVPL, tin tức BVPL

Nghi vấn 2 cán bộ ở Tổng cục thuộc Bộ TN-MT nhận 12 tỷ "chạy" dự án?

Một công ty đã chuyển 12 tỷ đồng cho 2 lãnh đạo công tác ở một cơ quan cấp Tổng cục thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để "chạy" dự án.

Theo dõi Pháp Luật Plus