BV Việt Đức - các bài viết về BV Việt Đức, tin tức BV Việt Đức

"Được cho đi ngay cả khi không còn nữa"

Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người nằm tại BV Việt Đức, Hà Nội cơ sở y tế sâu nặng ân tình nhất.

Theo dõi Pháp Luật Plus