buýt nhanh - các bài viết về buýt nhanh, tin tức buýt nhanh

Tiếp loạt bài “Buýt nhanh triệu USD: Cho “khai tử” hay tồn tại?”: Phải công khai số thu, chi và lỗ

PGS. TS Bùi Thị An, từ con số thu chi bao nhiêu sẽ biết rõ Dự án BRT 01 Hà Nội, từ đó quyết định tồn tại hay “khai tử” ngay.

Theo dõi Pháp Luật Plus