bưu điện tỉnh bắc giang - các bài viết về bưu điện tỉnh bắc giang, tin tức bưu điện tỉnh bắc giang

Cần làm rõ nhiều gói thầu ở tỉnh Bắc Giang

Trong năm 2018, Công ty Trường Thịnh đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu của Bưu điện tỉnh Bắc Giang với giá trị lớn.

Theo dõi Pháp Luật Plus